Algemene voorwaarden

(0 stemmen)
Algemene Voorwaarden Instructeur opleiding Equus Universalis™
 
*Inschrijvingen zijn bindend. Annuleren kan tot 2 maanden vóór 1 september van het te starten opleidingsjaar. Hiervoor worden
annuleringskosten gerekend ad. EUR 100,-
Vanaf 2 maanden voor de start van de opleiding met als officiele datum 1 september is annuleren niet meer mogelijk en is ingeschrevene
verantwoordelijk voor de volledige kosten van het lopende college jaar of deze aanwezig is bij de lessen of niet.
* Zonder aangetekende schriftelijke opgave maximaal 2 maanden vóór de start van het volgende college jaar is
het niet meer mogelijk het volgende jaar te annuleren en is ingeschrevene verantwoordelijk voor de volledige
kosten van het volgende college jaar.
Binnen 3 maanden annuleren voor de aanvang van jaar 2 worden annuleringskosten ad. EUR 100,- gerekend die eveneens voor de aangegeven tijd door
Equus Universalis ontvangen verklaard moet zijn.
* Door in te schrijven verklaard ingeschrevene hierna te noemen student zich volledig akkoord met deze
algemene voorwaarden. Dispuut hierover is niet mogelijk.
*Minimaal twee maanden voor aanvang van het opleidingsjaar met als officiële startdatum 1 september dient het volledige bedrag voldaan te zijn via België
KBC BE31731019136455 KREDBEBB, tenzij anders overeengekomen.
*Ingeschrevene realiseert zich dat hij/zij 100% verantwoordelijk is voor eventuele schade toegebracht aan/op het
terrein van Equus Universalis of terreinen van derden waar Equus Universalis lessen/instructies heeft georganiseerd, of aan
aanwezige derden / deelnemers / dieren door deelnemer zelf en/of zijn haar paarden / dieren / kinderen
* Equus Universalis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enigerlei materiële schade dan wel letsel aan mens,
dier, derden, terrein, voorafgaand aan, tijdens opleidingsdagen, nadien of anderzijds, op het terrein van
Equus Universalis of anderzijds, tijdens de duur van de opleiding, vooraf of erna. Equus Universalis zal echter alles doen om veiligheid te waarborgen
* Het dragen van een goedgekeurde veiligheid cap is verplicht tijdens de rijlessen eender op welke locatie verplicht
*Equus Universalis behoudt zich het recht om deelnemers van de opleiding te weigeren zonder opgave van redenen.
* Bij fysiek of verbaal geweld t.o.v. dieren of mensen tijdens de lesuren of daarbuiten zal Equus Universalis besluiten betreffende student deelname aan de opleiding te ontzeggen. Student blijft evenwel verantwoordelijk voor alle
kosten.
* Student moet zich realiseren minimaal 75% van de opleidingsdagen te volgen om aan het examen te kunnen
deelnemen
* Indien het examen aan het eind van het eerste college jaar niet wordt gehaald is de student verplicht een
herhalingsexamen te volgen. Herhalingsexamen kan maximaal 2 keer. Daarna zal student blijven zitten of in het
college jaar extra doelgerichte bijscholing moeten volgen op kosten van de student teneinde te verzekeren dat het tweede jaar het eindexamen gehaald kan worden zodat student af studeert. Het didactiek geheel in
combinatie met de aanname eisen zijn zo gevormd dat bij voldoende studie en inzet het examen behaald moet
kunnen worden beide jaren

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen? Stuur ons een bericht !

Klik Hier